01.07.2011

Współpraca z MagicSolution

Rozpoczęcie Zadania 4. Jego treść: „Zaprojektowanie podsystemu informatycznego, w tym opracowanie procedur i instrukcji korzystania z podsystemu”. Przy realizacji zadania współpracować będziemy z firmą MagicSolution.