03.06.2011

Publikacje

Publikacje:

Szafrański M., „Wykorzystanie metody QFD w projektowaniu zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji miejskiej”, w: „Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia”, (red.) Babis H., Czaplewski R., Zeszyty Naukowe nr 651, Ekonomiczne problemy usług nr 68, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 755-762.

Graczyk M., „Informacja oraz ich wartość w mobilnych zintegrowanych systemach informacji”, w: „Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia”, (red.) Babis H., Buko J., Zeszyty Naukowe nr 650, Ekonomiczne problemy usług nr 67, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 36-44.