31.05.2011

Ukończenie Zadania 1

Zakończyła się realizacja Zadania 1: „Przeprowadzenie analizy potrzeb użytkownika systemu w zakresie informacji i eksploatacji, a także ważności tych potrzeb”.