03.02.2011

Umowa o dofinansowaniu projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu rozwojowego N R11 0002 10 pomiędzy Politechniką Poznańską i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Rozpoczęcie realizacji Zadań:

  1. „Przeprowadzenie analizy potrzeb użytkownika systemu w zakresie informacji i eksploatacji, a także ważności tych potrzeb”
  2. „Analiza możliwości wykorzystania danych zawartych w miejskiej bazie danych (we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Poznania) oraz identyfikacja ograniczeń stosowania danych miejskich w tworzonym systemie i możliwości zminimalizowania ograniczeń”.