20.02.2012

Konferencja Malezja

W dniach 20-22 marca 2012 roku w Kuala Lumpur odbyła się konferencja pn. „International  Conference on Ubiquitous Information Magamenet and Communication. Podczas konferencji prezentowaliśmy pierwsze wyniki  prac badawczych w projekcie „Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”. W konferencji uczestniczyło ponad 200 reprezentantów uczelni wyższych z 25 krajów z całego świata. Byliśmy jedynym reprezentantem Polski.

Podczas konferencji zaprezentowano główne cele projektu, jednym z nich jest opracowanie  pilotażowej wersji zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej. Istotnym efektem naszych prac będzie  ergonomiczny, estetyczny i intuicyjnie obsługiwany interfejs podsystemu informatycznego, który będzie gromadził i udostępniał dane przestrzenne stanowiącymi podstawę bazy GIS.