31.12.2011

Zakończenie Zadania 2

Zadanie 2. brzmiało: „Analiza możliwości wykorzystania danych zawartych w miejskiej bazie danych (we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Poznania) oraz identyfikacja ograniczeń stosowania danych miejskich w tworzonym systemie i możliwości zminimalizowania ograniczeń”. Zadanie zostało zakończone pomyślnie.