29.12.2011

Logo „mobilne miasto”

Logo projektu „mm mobilne miasto” otrzymało ochronę Urzędu Patentowego RP jako znak towarowy. Zgłoszenie oznaczono numerem Z.394660.

logo Mobilne Miasto