24.11.2011

Publikacja Magdaleny Graczyk

Publikacja:

Graczyk M., „Assessment of the usefulness of integrated management systems”, publikacja w monografii w ramach konferencji “Information systems in management” organizowanej przez Katedrę Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 24-25 listopada 2011.