01.02.2011

Projekt dotyczący dostępności informacji w przestrzeni miejskiej

Uruchomienie projektu rozwojowego „Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej” (nr umowy).