11.06.2010

Konferencja Forum Uczelni Technicznych

I Konferencja Forum Uczelni Technicznych poświęcona koncepcji AWT® oraz projektowi Partnerski Związek Nauki i Postępu

Spotkanie ze studentami reprezentującymi uczelnie z Polski służyło określeniu zasad współpracy z organizacjami studenckimi w ramach projektu; dyskutowano nad problematyką i formami promocji nauki w projekcie.