01.05.2010

Projekt WSMiP

Uruchomienie projektu innowacyjnego testującego „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” w zakresie kształcenia zawodowego.