01.01.2009

Priorytety 3, 4 i 9

Pisanie i składanie wniosków projektowych.

Przygotowanie wniosków na konkursy w Priorytetach 3, 4 i 9.