01.12.2008

AWT® – monografia

Monografia – Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce, Maciej Szafrański, Krzysztof Grupka, Marek Goliński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008 (ISBN 978-83-7143-820-2).

W programie ujęto podsumowanie dotychczasowych wyników prac oraz określono ostateczny kształt kierunków działań i sposobów osiągania celów w zakresie objętym w programie.
Program został wydany przy wsparciu prof. dr. hab. inż. Adama Hamrola, Rektora Politechniki Poznańskiej oraz Krystyny Pośledniej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.