01.11.2008

Kształcenie kadr

Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, i kolegium, dokształcania, doskonalenia i doradztwa, Krzysztof Grupka, Maciej Szafrański, Marek Goliński, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Sp. z o.o., Poznań-Gniezno, 2008 (ISBN 078-83-61311-31-7).