16.09.2008

Spotkanie w MNiSW

Spotkanie w MNiSW.

Spotkanie służyło ustaleniu zakresu działań, które będą mogły być finansowane, jeśli powstanie formuła umożliwiająca ich sfinansowanie w ramach Priorytetu IV PO KL.