04.09.2008

List rekomendacyjny Ministra Boniego

Pismo Pana Ministra Michała Boniego w ministerstwach: MEN, MNiSW oraz MRR.

W piśmie Pan Minister Michał Boni wyraził pozytywną ocenę programu akceleracji wiedzy technicznej oraz poprosił o wsparcie inicjatywy.