20.08.2008

Spotkanie z Bonim

Spotkanie z Panem Ministrem Michałem Bonim.

W czasie spotkania przedstawiono program akceleracji wiedzy technicznej i jego cechy wspólne z Raportem o Kapitale Intelektualnym Polski; poproszono Pana Ministra o ocenę programu akceleracji; w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Panią Marszałek Krystyną Poślednią oraz przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, w tym dr inż. Maciej Szafrański, Pełnomocnik Rektora PP ds. AWT®.