08.08.2008

Spotkanie WUP Poznań

Spotkanie w WUP Poznań.

W czasie spotkania z przedstawicielami WUP Poznań omówiono możliwość uruchomienia projektów indywidualnych w ramach priorytetów regionalnych; rozmawiano też o zakresie tematycznym, który może zostać objęty takimi projektami; po spotkaniu WUP Poznań przekazało informację, że projekty indywidualne mogą być uruchomione w ramach priorytetów regionalnych.