02.07.2008

Spotkanie – MEN, MNiSW

Spotkanie w MEN oraz w MNiSW.

Na pierwszym spotkaniu w Departamencie Funduszy Strukturalnych MEN, w którym oprócz przedstawicieli ministerstwa uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechniki Poznańskiej, omówiono możliwości uruchamiania projektów indywidualnych w ramach III Priorytetu PO KL; w tym samym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW, w czasie którego rozmawiano o formule projektów indywidualnych oraz potrzebach, odpowiedzią na które powinny być takie projekty.