22.10.2008

Rozszerzenie AWT®

Rozszerzenie programu akceleracji wiedzy technicznej o aspekt wiedzy przyrodniczo-matematycznej.

W wyniku doskonalenia formuły programu akceleracji wiedzy technicznej stwierdzono, że jest zasadne jej rozszerzenie o aspekt wiedzy przyrodniczo-matematycznej, która stanowi jedną z głównych podstaw rozwoju wiedzy technicznej, a więc jednocześnie jej rozwój wywiera duży wpływ na wzrost poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.