21.10.2008

Odpowiedź Pawłowskiego

Odpowiedź Pana Ministra Jarosława Pawłowskiego na pismo Pana Ministra Michała Boniego.

Pan Minister Jarosław Pawłowski przesłał do Pana Ministra Michała Boniego pismo (z kopią do Instytucji Pośredniczących), w którym wskazał na możliwość realizacji programu akceleracji wiedzy technicznej w formule projektu lub grupy projektów innowacyjnych.