14.10.2008

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Spotkanie w MRR z Panem Podsekretarzem Stanu Jarosławem Pawłowskim.

Na spotkaniu Pan Podsekretarz oraz przedstawiciele Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR, poinformowali, że istnieje formalna możliwość przeniesienia wypracowanej koncepcji na ścieżkę projektów innowacyjnych; w kontekście groźby przedłużania się czasu oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej przygotowujący projekt zgodzili się ze stanowiskiem MRR, że warto podjąć próbę uruchomienia pilotażowego projektu AWT® jako projektu (lub grupy projektów) innowacyjnego; w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Panią Marszałek Krystyną Poślednią oraz przedstawiciele Politechniki Poznańskiej; wkrótce okazało się, że formuła projektów indywidualnych nie zostanie uruchomiona.