20.06.2008

Zatwierdzenie procedury

Zatwierdzenie procedury projektów indywidualnych przez MRR.

Wraz z zatwierdzeniem procedury projektów indywidualnych stało się możliwe prowadzenie dyskusji z przedstawicielami Instytucji pośredniczących na temat ostatecznego zakresu oraz zasad finansowania pilotażowego programu Akcelerator Wiedzy Technicznej®.