01.11.2007

Sygnatariusze listu intencyjnego

Cykl indywidualnych spotkań z sygnatariuszami listu intencyjnego.

W czasie spotkań wspólnie z sygnatariuszami listu intencyjnego omówiono zakres działań, które mogą wnieść, aby rozwinąć koncepcję projektu. Wyjaśniono wątpliwości dotyczące koncepcji projektu. Spotkania dotyczyły zakresu możliwej współpracy, w tym obszarów działań, w które mogą się zaangażować instytucje sygnatariuszy. Spotkania stanowiły etap przygotowania do dyskusji w zespołach roboczych; w celu usprawnienia komunikacji opracowano i uruchomiono stronę internetową dla sygnatariuszy.