05.06.2008

Technika dla gospodarki

I Konferencja z cyklu „Technika dla gospodarki” pt. „Strategiczne rozwiązania w zakresie rozwoju wiedzy technicznej w Polsce”.

Politechnika Poznańska wspólnie z partnerami w przygotowywanym projekcie AWT® zorganizowała konferencję poświęconą możliwościom uruchamiania strategicznych projektów na rzecz rozwoju wiedzy technicznej w Polsce. Konferencja odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Istotnym tematem stała się możliwość realizacji projektów indywidualnych, dla których procedura była wówczas na etapie przygotowywania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W konferencji w roli prelegentów uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do sukcesu konferencji, przygotowanej w bardzo krótkim czasie, bo w ciągu 45 dni, przyczyniły się oprócz Politechniki Poznańskiej: Urząd Miasta Poznania, Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznań, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu.