29.05.2008

Uchwała Nr 1350/08

Uchwała Nr 1350/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej” i działań towarzyszących w ramach koncepcji organizacyjnej kształcenia zawodowego.

Za sprawą Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, projektem zainteresował się Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a po zapoznaniu się z nim podjął uchwałę o przystąpieniu Województwa Wielkopolskiego do programu; Zarząd Województwa Wielkopolskiego tym samym wyraził zainteresowanie, aby pilotaż projektu był realizowany w Wielkopolsce przy wsparciu władz województwa; projekt zyskał rangę programu, co oznaczało, że dostrzeżona została w nim zakładana systemowość i zorganizowany charakter działań, ściśle ze sobą powiązanych; podjęcie uchwały oznaczało sukces programu w tym sensie, że dostrzeżono przełożenie koncepcji na realne potrzeby społeczne oraz nie tylko teoretyczne ale i praktyczne walory zaproponowanego podejścia; od tego dnia rozpoczęła się formalnie aktywna współpraca między Departamentem Edukacji i Nauki UM WW a zespołem przygotowującym projekt AWT® ze strony Politechniki Poznańskiej.