27.03.2008

Spotkanie z Partnerami

Spotkanie z przedstawicielami partnerów w celu ustalenia ostatecznego kształtu projektu do prezentacji przed Instytucją Pośredniczącą.

W czasie spotkania z Partnerami uzgodniono, że Politechnika Poznańska nie uruchomi działań szczątkowych, lecz wspólnie z partnerami będzie oczekiwać na zatwierdzenie procedury projektów indywidualnych, co jednak będzie wiązało się z opóźnieniem wystąpienia o środki; stało się jasne, że projekt, nie tylko że nie ruszy w marcu czy czerwcu, ale też nie ruszy we wrześniu, na czym przygotowującym zależało ze względu na ujęcie w projekcie działań adresowanych do młodzieży, która we wrześniu rozpoczyna lekcje.