01.02.2008

Spotkanie w MNiSW

Spotkanie w MNiSW.

MRR potwierdziło oficjalnie, że trwają prace nad przygotowaniem procedury wyboru projektów indywidualnych w ramach PO KL; ze względu na to, że termin wdrożenia procedury był bliżej nieokreślony, przygotowujący projekt spotkali się ponownie z przedstawicielami Departamentu Wdrożeń i Innowacji w MNiSW z prośbą o poradę, czy z wdrożeniem programu AWT® czekać na zatwierdzenie formuły projektów indywidualnych, czy zgłosić projekt do konkursu w IV Priorytecie PO KL; z przeprowadzonej dyskusji wynikło, że jeśli projekt miałby startować w konkursie w typowej procedurze, to nie byłby to już ten projekt tylko inny tworzony na potrzeby Politechniki Poznańskiej, większość Partnerów byłaby pominięta w projekcie, a oddziaływanie rozwiązań byłoby zawężone praktycznie do granic uczelni; przygotowujący projekt z Politechniki Poznańskiej zdecydowali się na zorganizowanie spotkania z przedstawicielami sygnatariuszy, żeby zastanowić się jakie podjąć decyzje w sprawie projektu.