10.12.2007

Cykl spotkań

Cykl spotkań z przedstawicielami sygnatariuszy listu intencyjnego w ramach zespołów roboczych.

Zarządzający instytucjami, których przedstawiciele podpisali list intencyjny, wyznaczyli przedstawicieli do prac nad przygotowaniem projektu AWT®. Na pierwszym spotkaniu z udziałem tych przedstawicieli została przedstawiona koncepcja działań w projekcie, wstępnie przedyskutowano konieczny do przeprowadzenia zakres prac, uszczegółowiono skład zespołów roboczych. Utworzono cztery zespoły, którym na ówczesnym etapie prac przyporządkowano następującą problematykę:
–    zespół 1: system monitorowania i prognozowania,
–    zespół 2: ustawiczne kształcenie,
–    zespół 3: promocja kierunków technicznych,
–    zespół 4: organizacja współpracy i prac w projekcie (zagadnienia organizacyjne, prawne, finansowe).