15.07.2007

Nazwa i logo AWT®

Politechnika Poznańska wystąpiła o zastrzeżenie  nazwy i logo Akceleratora Wiedzy Technicznej®.

Uznano, że zestandaryzowanie nazwy i logo koncepcji ułatwi docelowo informowanie o projekcie.