13.11.2013

System Zawodowcy

System Zawodowcy czyli  Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego to narzędzie utworzone i rozwijane w ramach projektu Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe.
UCZNIOWIE I UCZENNICE poprzez zarejestrowanie się w Systemie i założenie profilu kompetencyjnego mają możliwość  znalezienia praktyk/staży/pracy zgodnych z umiejętnościami, a nie tylko zawodem.  Przygotowanie CV dla pracodawcy odbywa się w oparciu o łatwą opcję zaznaczenia umiejętności z gotowej, dostępnej w systemie listy. System wskazuje oferty pracy/praktyk/staży najbardziej dopasowane do profilu ucznia/uczennicy, który/a samodzielnie podejmuje decyzję o chęci kontaktu z pracodawcą.
PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY rejestrując się w systemie, otrzymują możliwość bezpłatnego korzystania z systemu w tym rejestracji ofert praktyk. System Zawodowcy spośród rzetelnej bazy profili zawodowych i osobowych potencjalnych kandydatów wskaże najbardziej dopasowane osoby. Dzięki temu pracodawcy i przedsiębiorcy mogą pozyskać praktykantów /praktykantki, których kompetencje i umiejętności są optymalnie dopasowane do ich potrzeb. Rejestracja i korzystanie z Systemu skraca czas prowadzenia procesu rekrutacji oraz ułatwia podejmowanie decyzji związanych z wyborem pracownika. Jest też szansą na nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi w regionie uczącymi umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawcę.
Dzięki obecności uczniów/uczennic i pracodawców w Systemie, staje się on źródłem informacji na temat kompetencji posiadanych przez uczniów i potrzeb pracodawców, bazą wiedzy dla wszystkich stron zaangażowanych w funkcjonowanie rynku pracy i proces kształcenia zawodowego. W bezpłatnym Systemie Zawodowcy dyrektorzy szkół, kierownicy ds. kształcenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy oraz inni przedstawiciele instytucji rynku pracy mogą generować bezpłatne raporty odnoszące się do regionu Wielkopolski oraz ich powiatów. Informacje te mogą stać się przyczynkiem do doskonalenia kształcenia zawodowego i otwierania nowych kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy.
Do współpracy zapraszamy wielkopolskie SZKOŁY, PRACODAWCÓW, INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE ORAZ INSTYTUCJE RYNKU PRACY, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu Systemu Zawodowcy.
Więcej informacji zawodowcy.org