05.12.2013

System e-learning dla uczniów szkół zawodowych

Tworzony w ramach programu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” system e-learning to nie tylko bogata zawartość dotycząca kształcenia zawodowego, ale także  opis rozwiązania organizacyjnego oraz przygotowana metodyka wykorzystania materiałów i narzędzi.
System e-learning służy integrowaniu modułów i narzędzi w systemie „Czas zawodowców” tak by współdziałały i mogły być wykorzystywane przez użytkowników. Celem systemu e-learning jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez m.in. interaktywność, umożliwienie samodzielnej pracy, uczestniczenie w grupowych projektach. System ma stanowić platformę edukacyjną służącą udostępnianiu treści, wymianie informacji i opinii.
W swej ostatecznej, gotowej do wykorzystania formie, system e-learning zawiera:
•    jednostki metodyczne – po 25 tematów z 6 zawodów (technik mechatronik, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik organizacji reklamy) –  łącznie 150 tematów,
•    metodykę kształcenia e-learning – przewodnik metodyczny i schematy scenariuszy lekcji (kursów) dla każdego z tematów,
•    przewodnik i instrukcję techniczną korzystania z platformy e-learning dla nauczyciela i dla ucznia,
•    240 autoryzowanych i recenzowanych tekstów zamówionych, obejmujących problematykę i treści kształcenia zawodowego,
•    153 pozycje materiałów audio-video do wykorzystania w budowanych kursach e-larningowych,
•    zestaw 1500 zdjęć „stockowych” do wykorzystania w kursach e-learningoch,
•    400 tekstów o tematyce naukowo-technicznej,
•    100 programów wideo nakręconych przez TVP Poznań,
•    150 artykułów z czasopisma „Akademickie B+R”,
•    300 audycji radiowych,
•    1000 reprodukcji szklanych klisz czyli Archiwum techniki.
Więcej informacji zawodowcy.org