09.04.2019

Posumowanie projketu ATC Erasmus+ – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

W dniu 8 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy wraz z Partnerami projektu podsumowane zostały prace nad realizacją projektu „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®.

Odczytano list Pani Dziekan dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. PP skierowany do Rektora Słowackiego Uniwersytetu doc. Inż. Vladimíra Hiadlovský, PhD., w którym Pani Dziekan podziękowała za dotychczasową współpracę między naszymi uczelniami. Projekt ze względu na wysoką jakość merytoryczną oraz wzorowe zarządzanie oceniany jest jako jeden z najlepiej zrealizowanych projektów w ramach programu Erasmus+ i przedstawiany jest jako przykład dobrej praktyki. Podczas spotkania zaprezentowano także platformę www.system.zawodowcy.org finansowaną w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Dyskutowano o możliwościach dalszej kooperacji i doświadczeniach słowackich przyjaciół w realizacji międzynarodowych projektów.

Jeszcze raz dziękujemy za współpracę.