27.03.2019

Spotkanie podsumowujące projekt: „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” – Politechnika Częstochowska

W dniu 26 marca 2019 r. podczas spotkania Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dr inż. Maciej Szafrański oraz dr inż. Marek Goliński podziękowali zespołowi partnerów z częstochowskiej uczelni za współpracę w projekcie „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”.

Na ręce Pani Dziekan Profesor dr hab. Doroty Jelonek, przekazali podziękowanie od Pani Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Profesor dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej prof. nadzw. PP. Przekazali też podziękowania zespołowi Politechniki Częstochowskiej w składzie: Profesor dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Profesor dr hab. inż. Rober Kucęba, Profesor dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, dr inż. Edyta Kulej-Dudek, dr inż. Grzegorz Chmielarz. W czasie spotkania zaprezentowano główne rezultaty projektu.