04.10.2010

Spotkanie informacyjne WUP

W dniu 29 września 2010 Kierownik projektu dr inż. Maciej Szafrański podczas Spotkania informacyjnego pt. Projekty innowacyjne, kontrola projektów, działania informacyjno – promocyjne orgaznizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawił koncepcję i sposób realizacji projektu innowacyjnego pt. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wystąpienie miało charakter informacyjny i promocyjny w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu przy ul. Kutrzeby 10 w godzinach od 13.15 – 14.00.