Ścieżki kariery – czym są i do czego służą?

Ścieżki kariery – czym są i do czego służą?

System awansu zawodowego w organizacji zapewnia pracownikom możliwość rozwoju i samorealizacji. Jego istotą są ścieżki kariery – czynnik decydujący o doskoleniu kompetencji i umiejętności każdego z zatrudnionych.

Czym są ścieżki kariery?
Ścieżki kariery są istotnym elementem życia zawodowego każdego pracownika. Pojęcie „ścieżka kariery” możemy rozumieć jako drogę, którą pracownik przemierza w dotarciu do zamierzonych celów zawodowych lub obejmowane przez niego kolejno stanowiska i pełnione funkcje w karierze zawodowej.

Każdy pracownik powinien mieć możliwość ciągłego doskonalenia, rozwoju, realizacji swoich zawodowych aspiracji. W organizacjach często występują programy rozwojowe, które stanowią ogromną szansę dla młodych pracowników, wchodzących dopiero na rynek pracy, budujących swoją karierę. Realizując takie programy bardzo często „wyłapuje się” osoby, zasługujące na miano talentu.

Dlaczego należy budować ścieżkę kariery?
Ścieżka kariery tworzone są w celu planowania kariery zawodowej pracownika i obrazowania mu jakie kompetencje i na jakim poziomie powinien posiadać na kolejnych stanowiskach. Pozwalaja akcelerować posiadane już kompetencji oraz poszerzać ich zakres o nowe. Pracownicy w ten sposób mogą obierać swój cel zawodowy i doskonalić swoje umiejętności w celu dążenia do objęcia wyższego stanowiska.

Mamy wypracowane ścieżki kariery dla następujących zawodów:
– TECHNIK EKONOMISTA
– TECHNIK ELEKTRONIK
– TECHNIK ELEKTRYK
– TECHNIK HANDLOWIEC
– TECHNIK LOGISTYK
– TECHNIK PROGRAMISTA

Zachęcamy do zapoznania się z nimi!
https://zawodowcy.org/sciezki-kariery/