Rezultat O7 – Dokumentacja Rezultatu Pracy Intelektualnej IO7

Rezultat O7 – Dokumentacja Rezultatu Pracy Intelektualnej IO7

Prezentujemy Państwu rezultat kluczowy dla opracowania ostatecznej wersji metody nauczania umiejętności przekrojowych w ramach kształcenia praktycznego w aspekcie akceleracji wzrostu poziomu tych umiejętności wśród studentów. Na podstawie wyników testowania procesów uzyskanych w procesie testowania, przedstawiciele instytucji partnerskich dokonali ich analizy. Dla przypomnienia: procesy zostały przygotowanych w IO5, a następnie przetestowane w IO6. We wspomnianej analizie uwzględniono również czynniki, m.in. kulturowe , które mogą mieć wpływ na rezultaty stosowania procesów.

Zapraszamy do lektury!

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA i udostępniana jedynie w języku angielskim. Pobierz ją TUTAJ.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zezwala się na wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz podania nazwy projektu i programu w ramach, którego powstał utwór, tj. „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” PROGRAM ERASMUS+.

Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/