05.04.2017

Rezultat O5 – Modele procesów rozwijania umiejętności przekrojowych w ramach kształcenia praktycznego

8 zespołów z 4 krajów opracowało 5 modeli procesów rozwijania umiejętności przekrojowych

Partnerzy projektu Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów, który został uruchomiony w ramach programu Erasmus+, opracowali modele procesów rozwijania umiejętności przekrojowych w ramach kształcenia praktycznego.

Charakterystyki tych modeli, dostępne są na stronie projektu pod adresem www.atcerasmus.eu  m.in. dla instytucji partnerskich oraz dla instytucji współpracujących z partnerami, które są zainteresowane udziałem w testowaniu procesów, zarówno w ramach projektu, jak też poza działaniami projektowymi, do czego bardzo zachęcamy.

Wypracowane w ramach tego zadania dokumenty służą przygotowaniu do testowania procesów kształcenia umiejętności przekrojowych z wykorzystaniem metod kształcenia praktycznego. U niektórych Partnerów testowanie zaczęło się jeszcze w marcu. Pierwszym dokumentem, który powstał w ramach rezultatu 5 jest „Opracowanie zasad wyboru metod kształcenia praktycznego do modeli procesów”. Pozwala on na wskazanie sposobu doboru metod kształcenia do procesu w oparciu o Macierz opracowaną w ramach projektu Macierz (IO3) w 2016 roku (macierz zawiera ranking metod kształcenia ze względu na tempo przyrostu umiejętności przekrojowych: przedsiębiorczość, praca w grupie, kreatywność, komunikatywność).

Drugim dokumentem wypracowanym z Partnerami w ramach projektu jest „Instrukcja opracowania
i testowania modeli procesów rozwijania umiejętności przekrojowych w ramach kształcenia praktycznego”. Opracowanie to zawiera m.in.: cel opracowania dokumentu, informację
o dokumentach powiązanych, źródła wytycznych na potrzeby testowania procesów, charakterystykę podstawowych pojęć związanych z modelami referencyjnymi procesów, charakterystykę sposobu przygotowania modeli do testowania, badanie tempa zmian poziomu kompetencji oraz charakterystykę metod badawczych pozwalających na badanie tempa zmian poziomu kompetencji opracowanych i testowanych modeli procesów. W dokumencie tym zawarto również informacje dotyczące zasad testowania modeli procesów, wzór opisu modeli procesów projektowanych przez Partnerów oraz dwa kwestionariusze pomiaru przyrostu kompetencji przekrojowych.

W oparciu o oba wyżej wymienione dokumenty przygotowano pięć modeli referencyjnych procesów, które zostały skonsultowane z przedstawicielami Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej i Federacji Edukacyjnej – JEDU z Finladnii oraz z przedstawicielami wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących w sieci współpracy ww instytucji. Dodatkowo Partnerzy zagraniczni przeprowadzili ocenę przygotowanych modeli procesów referencyjnych na mniejszych próbach wśród współpracujących z nimi przedsiębiorstw.

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA i udostępniana jedynie w języku angielskim. Pobierz ją tutaj.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zezwala się na wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz podania nazwy projektu i programu w ramach, którego powstał utwór, tj. „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” PROGRAM ERASMUS+.

Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/