23.09.2016

Rezultat O3 – „Macierz zależności metod kształcenia praktycznego i nauczania umiejętności przekrojowych” – angielska wersja językowa

W ramach międzynarodowego projektu „Metody akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” publikujemy wyniki kolejnego rezultatu O3 – „Macierz zależności metod kształcenia praktycznego i nauczania umiejętności przekrojowych”. Jest to trzecia z planowanych ośmiu części projektu. Rezultat O3 został opracowany w 3 krokach:

Krok 1. Zestawienie zidentyfikowanych w ramach zadania pierwszego metod kształcenia praktycznego i przyjętych w projekcie kompetencji przekrojowych zdefiniowanych również w O1

Krok 2. Nadanie kompetencjom przekrojowym współczynnika przydatności

Krok 3. Ocena przez zespoły eksperckie partnerów, która obejmowała odpowiedź na pytanie: czy dana metoda kształcenia praktycznego wywiera pozytywny wpływ na podnoszenie poziomu danej kompetencji przekrojowej i w jakim stopniu?

Ocenie poddano 85 metody, które zostały ocenione przez 8 instytucji realizujących projekt:

Politechnika Poznańska, Centria University of Applied Sciences, Politechnika Częstochowska, Federacja Edukacyjna JEDU, University of Maribor – Faculty of Economics and Business, Matej Bel University Banska Bystrica, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz  Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

W ustalaniu ważności metod kształcenia praktycznego w aspekcie ich wpływu na podnoszenie poziomu kompetencji przekrojowych zastosowano 2 metody agregacji danych: metodę sumy ocen oraz metodę średniej ocen. W wariancie metody średniej ocen wyniki opracowano dodatkowo w dwóch wariantach: gdzie wszyscy Partnerzy oceniali wszystkie metody kształcenia praktycznego oraz w wariancie, gdzie Partnerzy oceniali tylko te metody kształcenia praktycznego, które stosowane były lub są w ich instytucjach partnerskich lub te, które znają.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA i udostępniana jedynie w języku angielskim. Pobierz ją TUTAJ.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zezwala się na wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz podania nazwy projektu i programu w ramach, którego powstał utwór, tj. „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” PROGRAM ERASMUS+.

Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/