04.04.2019

Regionalny Kongres Zawodowy w Wielkopolsce

Wielkopolski Kongres Zawodowy odbył się 27 marca 2019 r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach k. Wrześni. Kongres został zorganizowany przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a współorganizatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem Kongresu było upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym zainicjowanych w 2016 roku, przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego oraz zaprezentowanie potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie. Kongres składał się z części konferencyjnej i panelowej. Dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej zabrał głos w panelu „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy, szkoły i organu prowadzącego”. Podczas paneli dyskusyjnych przedstawiono praktyczne rozwiązania w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami i możliwości finansowania tej współpracy. W uznaniu działań na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce, Wicewojewoda, Pani Aneta Niestrawska wspólnie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, Panią Elżbietą Leszczyńską wręczyły wyróżnienia prezesom i dyrektorom firm z regionu.

Program wydarzenia