PRZEWODNIK WDROŻENIA METODY ATC/ERASMUS+

PRZEWODNIK WDROŻENIA METODY ATC/ERASMUS+

Właśnie zakończyliśmy opracowanie Metody akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego, która ułatwia szybsze nabywanie kompetencji przekrojowych takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, komunikatywność i współpraca w zespole.

Metoda jest rezultatem prac przeprowadzonych w projekcie finansowanym w ramach Programu Erasmus+. Rozwiązanie ma pomóc w kształceniu studentów, czyli przyszłych pracowników firm, ale można je również wykorzystać w kształceniu uczniów i kształceniu ustawicznym. Metoda została przedstawiona w Przewodniku wdrożenia. Może być ona wykorzystana przez prowadzącego zajęcia, podczas zajęć ze studentami/uczniami. Takie zastosowanie metody pozwala nie tylko na szybsze nabycie kompetencji przekrojowych przez studentów, ale jednocześnie jest formą doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego. Metoda może być też stosowana w znacznie szerszym zakresie: przez jednostkę uniwersytecką (np. departament, instytut), uniwersytet lub sieć współpracujących uczelni, aby doskonalić metody rozwijania kompetencji przekrojowych za pomocą praktycznych metod szkoleniowych i wymiany dobrych praktyk.

Przewodnik przygotowaliśmy w formie prezentacji, co ułatwia korzystanie z niego. Znajdują się w nim aktywne linki, które ułatwiają szczegółowe zapoznanie się z metodą. Publikacja zawiera konkretne przykłady wdrożenia metody przez zespół ekspertów – Partnerów projektu z Politechniki Poznańskiej, Centria University of Applied Sciences, Politechniki Częstochowskiej, Federacji Edukacyjnej JEDU, University of Maribor – Faculty of Economics and Business, Matej Bel University Banska Bystrica, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Zachęcamy do lektury!

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA i dostępna w języku polskim i w języku angielskim.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zezwala się na wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz podania nazwy projektu i programu w ramach, którego powstał utwór, tj. „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” PROGRAM ERASMUS+.
Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/