PRZEWODNIK WDROŻENIA METODY ATC/ERASMUS+

PRZEWODNIK WDROŻENIA METODY ATC/ERASMUS+

Fińska wersja językowa– zachęcamy do lektury!

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA i dostępna w języku polskim, angielskim, słowackim, słoweńskim i fińskim.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zezwala się na wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz podania nazwy projektu i programu w ramach, którego powstał utwór, tj. „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” PROGRAM ERASMUS+.
Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/