METODA AKCELERACJI ROZWOJU KOMPETENCJI PRZEKROJOWYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Projekt Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów został uruchomiony w ramach programu Erasmus+ dnia 1 października 2015 roku i potrwa do 31 sierpnia 2018 roku.

Cel naszych działań

Naszym celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego.

Co to są kompetencje przekrojowe?

Kompetencje przekrojowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji potrzebnych do realizacji celów społecznych. Oferują wartość dodaną w odniesieniu do zatrudnienia, spójności społecznej (europejski pakt na rzecz młodzieży), która objaśnia znaczenie uczenia się przez całe życie pod względem adaptacji do zmian i integracji społecznej. Kompetencje te zostały uznane za ważne ze względu na swój przekrojowy charakter.

Na potrzeby realizacji projektu wybraliśmy następujące kompetencje przekrojowe: przedsiębiorczość, kreatywność, komunikatywność i współpraca w grupie.

Dlaczego chcemy zrealizować powyższy cel?

Nasze działania są bezpośrednią odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy takie jak na przykład popularyzacja pracy zespołowej, pracy na odległość, pracy w środowiskach multikulturowych, które powodują, że coraz większy nacisk kładziony jest nie tylko na wysoki poziom wiedzy zawodowej z danej dziedziny, ale także na praktykę oraz wymienione kompetencje przekrojowe.

Problem z kompetencjami przekrojowymi

Niewystarczające kompetencje przekrojowe to, obok zbyt niskich umiejętności praktycznych, jedna z najczęściej wymienianych przez pracodawców przyczyn niedostosowania młodych pracowników do pracy w przedsiębiorstwach (zob. M. Szafrański, Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015; Szafrański M., Goliński M., System for Professionals – Monitoring Employers` Demands for Key Competences in Wielkopolska, in: Recent Advences in Computer Science; Procedings of the 19th International Conference on Computers; 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Zakhyntos, Greece 2015, s. 184-191). Projekt odpowiada zatem na potrzeby rynku pracy dotyczące usprawnienia w zakresie wyposażania absolwentów uczelni w wyższy poziom kompetencji przekrojowych.

Współpraca międzynarodowa

Z badań wynika, że zjawisko zapotrzebowania na kompetencje przekrojowe wśród absolwentów szkół wyższych odnotowywane jest na całym świecie (m.in. David Finegold and Alexis Spencer Notabartolo, 21st-Century Competencies and Their Impact: An Interdisciplinary Literature Review ; Niedobór talentów, raport ManpowerGroup, 2014 ; Young Employment System for Mobility in Europe, Skills required for entering the labour market, European Commission, Yesme, Styczeń 2012). Dlatego też projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej – 8 instytucji z 4 krajów europejskich. Koordynatorem projektu jest Politechnika Poznańska (Polska). Partnerami w projekcie są zarówno uczelnie wyższe: Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja), Politechnika Częstochowska (Polska); University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Słowenia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), jak i instytucje bezpośrednio związane z rynkiem pracy: The Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finlandia) – federacja edukacyjna oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) – izba gospodarcza. Dzięki współpracy międzynarodowej zainicjowanej w ramach projektu zapewniony zostanie szeroki zasięg oddziaływania wypracowanych rezultatów.

Inicjatywa Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Problematyka projektu wpisuje się w działania, zainicjowane na Politechnice Poznańskiej w 2006 roku przez dr. inż. Macieja Szafrańskiego i dr. inż. Marka Golińskiego, których celem jest przyspieszanie nabywania wiedzy i umiejętności zwłaszcza przez przyszłych i młodych pracowników w przedsiębiorstwach. Inicjatywa ta funkcjonuje pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej® (www.awt.org.pl).

Dowiedz się więcej

Znajdź nas na FB i Twitterze.