28.04.2017

“Projektowanie systemów motywacyjnych dla pokolenia Millenialsów”

13 maja 2017 roku odbędą się całodniowe warsztaty pn. “Projektowanie systemów motywacyjnych dla pokolenia Millenialsów”, w których uczestniczyć będą studenci poznańskich uczelni oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej. Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie TOP500 Innovators, przy współpracy z Politechniką Poznańską – Wydziałem Inżynierii Zarządzania w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej® oraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Wyzwanie jakie stoi przed tegorocznymi uczestnikami poznańskich warsztatów to próba znalezienia konsensusu między wysokimi oczekiwaniami stawianymi pracodawcom przez młode pokolenie pracowników wchodzących na rynek pracy (urodzonych w latach 1990 i 2000), a możliwościami ich realnego spełnienia i zrozumienia potrzeb Millenialsów przez pracowników działów HR największych wielkopolskich firm.

Wśród przedsiębiorców, którzy zaangażowali się w realizację warsztatów jest firma Mahle Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., która nie tylko wsparła nas finansowo w organizowanym wydarzeniu, lecz również będzie uczestniczyła w warsztatach i dzieliła się swoim doświadczeniem w obszarze omawianej problematyki.

Podczas warsztatów:

PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ

  • zapoznania się z kreatywnymi i ukierunkowanymi na człowieka metodami pracy i projektowania innowacyjnych rozwiązań,
  • wypracowania rozwiązań w odniesieniu do wyzwań dotyczących pokolenia Millenialsów, z którymi boryka się firma,
  • wykorzystania wypracowanych rozwiązań celem ich implementacji w przedsiębiorstwie,
  • otrzymania wyników warsztatów w formie raportu z badań.

STUDENCI

  • będą mieć możliwość zapoznania się z kreatywnymi i ukierunkowanymi na człowieka metodami pracy i projektowania innowacyjnych rozwiązań,
  • poznają punkt widzenia wielkopolskich, kluczowych przedsiębiorców, w odniesieniu do wyzwań wobec pierwszej pracy i możliwości spełniania wymagań potencjalnych kandydatów przez firmy,
  • uczestniczyć będą w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą zostać implementowane przez kluczowe, wielkopolskie firmy

Więcej na stronie http://dtweek.pl/ oraz www.facebook.com/DTWeekPoznan/