Projekt „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” uznany za przykład dobrej praktyki

Projekt „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” uznany za przykład dobrej praktyki

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”, który był realizowany jako element inicjatywy AWT®, ze względu na wysoką jakość merytoryczną oraz wzorowe zarządzanie został bardzo wysoko oceniony i uznany za przykład dobrej praktyki przez Narodową Agencję. Projekt oznaczono na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+, której celem jest upowszechnianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń.