Projekt ATC Erasmus+ zaprezentowany na III Zjeździe katedr przedsiębiorczości i innowacji

Projekt ATC Erasmus+ zaprezentowany na III Zjeździe katedr przedsiębiorczości i innowacji

14.11.2018 r. w Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbył się III Zjazd katedr przedsiębiorczości i innowacji. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej był reprezentowany przez dr inż. Małgorzatę Spychałę, która w imieniu dr inż. Macieja Szafrańskiego, Koordynatora Projektu, przedstawiła rezultaty projektu „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”.