20.02.2014

Projekt „Czas zawodowców” w Strategii Rozwoju Miasta Poznania!

10 grudnia 2013r. Uchwałą nr LX/929/VI/2013 Rada Miasta zaktualizowała Strategię Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” znalazł się wśród kluczowych projektów i przedsięwzięć, mających służyć realizacji celu określonego w Strategii jako „Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania”.
Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2), doskonale wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Miasta Poznania. Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerami Politechnika Poznańska oraz 58 szkół z Województwa Wielkopolskiego, w tym już 6 z Poznania. Projekt obejmuje realizację praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców oraz w nowoczesnych laboratoriach (usytuowanych m.in. w Politechnice Poznańskiej), stworzenie i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy, opracowanie i wdrożenie w 35 wielkopolskich szkołach innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika oraz wdrożenie systemu kształcenia e-learningowego. Zrealizowanie tych zadań wpływa na podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, a także jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy.