30.01.2012

Walidacja dla projektu WSMiP

Produkt finalny projektu innowacyjnego upowszechniającego Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania został uznany za zwalidowany. Oznacza to, że wkraczamy w kolejny etap, tj. upowszechnianie projektu WSMiP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na  stronie internetowej www.zawodowcy.org.