Prezentacja rezultatów projektu na Wydziale Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze w Słowenii

Prezentacja rezultatów projektu na Wydziale Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze w Słowenii

 

23 maja br. Na Wydziale Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu w Mariborze w Słowenii zaprezentowano studentom pierwszego stopnia rezultaty projektu. Prof dr Tjaša Štrukelj zaprezentowała dwa raporty, które były wynikiem dotychczasowych prac w projekcie Erasmus+ pod nazwą “Akceleracja kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”. Raport pierwszy, dotyczący stosowanych metod nauczania umiejętności przekrojowych i metod kształcenia praktycznego pozwala studentom na dokładny przegląd systemów kształcenia wyższego w Finlandii, Polsce, Słowacji i Słowenii.  W raporcie zaprezentowano również rezultaty analizy metod praktycznych nauczania wykorzystywanych w kształceniu umiejętności przekrojowych w kształceniu formalnym, nieformalnym i  pozaformalnym we wszystkich czterech krajach. Prof. dr. Tjaša Štrukelj zaprezentowała również zawartość drugiego raportu z badania zapotrzebowania na umiejętności przekrojowe wśród przedsiębiorców, opracowany na podstawie ankiet w 135 różnych wielkościach i z różnych branż firmach. Głównym celem badań było zbadanie wymagań na umiejętności przekrojowe (przedsiębiorczości, komunikatywności, kreatywności i pracy w grupie) wśród przedsiębiorców krajów partnerskich projektu. Po prezentacji podjęto dyskusję odnoszącą się do wyników raportów.

 

Zdjęcie 1. Prof. dr Tjaša Štrukelj