16.09.2011

Prezentacja projektu WSMiP

W dniu 16 września odbyło się szkolenie podstawowe dla Beneficjentów pt. „Konkursy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Podczas szkolenia dr inż. Maciej Szafrański, Kierownik projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” przedstawił uczestnikom szkolenia projekt innowacyjny WSMiP realizowany przez Politechnikę Poznańską w ramach Priorytetu IX.